Odbiory końcowe inwestycji

W środę 18 grudnia przeprowadzono odbiory końcowe inwestycji:
1) „Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego w Ropczycach wraz z przebudową chodnika dla pieszych na dł. 90m”. Wykonawcą były firmy REMOST Sp. z o.o. z Dębicy (część robót związana z zabezpieczeniem skarpy nasypu) oraz Firma Pana Grzegorza Ozgi z Niedźwiady – wykonawcy robót związanych z przebudową chodnika, odwodnieniem, odtworzeniem istniejącego ogrodzenia. Wartość zadania to 249 981,76 zł.
2) Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1358R ul. Wyszyńskiego w Ropczycach” na dł. 79m. Brakujący odcinek od ulicy Rolniczej do stacji kolejowej. Wykonawcą była Firma Pana Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego. Wartość inwestycji wyniosła 98 000 zł.

publikacja: 23-12-2019 , aktualizacja: 24-12-2019, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.