„Transplantacja – jestem na tak”

Pod takim hasłem 23 maja 2017 roku podsumowano Konkurs Wiedzy Zdrowotnej
w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych połączono z sejmikiem naukowym. Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowali Wicestarosta Bernadeta Frysztak oraz dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ropczycach Alfred Kułak.

Organizatorami byli nauczyciele LO w Sędziszowie Młp.: Halina Szela, Anna Marć, Iwona Flis oraz Grzegorz Pach.

Gimnazjaliści rozpoczęli konkurs testem składającym się z 30 zadań zamkniętych, po którym uczniowie Liceum przedstawili zebranym prezentację na temat dawstwa i transplantacji narządów i tkanek. Następnie prelekcję wygłosił Wojciech Idzior - ratownik medyczny pracujący na co dzień w pogotowiu ratunkowym. Przybliżył uczniom, gronu pedagogicznemu oraz zaproszonym gościom tematykę związaną ze śmiercią mózgu oraz życiem po transplantacji.

W dalszej kolejności głos zabrała Dorota Wiater z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach, która opowiedziała zebranym o skutkach używek.

W konkursie zdrowotnym „Transplantacja – jestem na tak” wzięło udział 24 uczniów z sześciu szkół gimnazjalnych, którzy  zaprezentowali wysoki poziom wiedzy. Najlepsi wśród nich otrzymali nagrody i dyplomy.

Nagrody ufundowane przez Powiat Ropczycko-Sędziszowskiego wręczali Wicestarosta Bernadeta Frysztak oraz dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Alfred Kułak. Sesja tradycyjnie została przygotowana przez uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi pod opieką nauczycieli biologii, chemii i geografii.

publikacja: 23-05-2017 , aktualizacja: 23-05-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.