Powiat Ropczycko-Sędziszowski realizuje trzy inwestycje w gminie Ostrów

Na terenie gminy Ostrów Starostwo Powiatowe w Ropczycach realizuje trzy inwestycje:
1.  „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka”. Inwestycja obejmuje budowę chodnika na długości ok. 145 m wraz z poszerzeniem jezdni do 6,00 m. Wykonawcą zadania jest Marek Chromik MARK-BUD z Nosówki, 36-046 Zgłobień. Koszt zadania wynosi ok. 139 tys. zł.
2.  „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów - Skrzyszów w miejscowości Skrzyszów”. Inwestycja obejmuje budowę chodnika na długości ok. 102 m wraz z poszerzeniem jezdni do 6,00 m. Wykonawcą zadania jest Marek Chromik MARK-BUD z Nosówki, 36-046 Zgłobień. Koszt zadania wynosi ok. 134 tys. zł.
3. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w miejscowości Zdżary”. Inwestycja obejmuje budowę chodnika za rowem na długości ok. 283 m  Wykonawcą zadania jest F.U.H Grzegorz Ozga z Niedźwiady, 39-107 Niedźwiada. Koszt zadania wynosi ok. 108 tys. zł.
Inwestycje te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.

Informacja oraz zdjęcia: Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Ropczycach

publikacja: 01-08-2018 , aktualizacja: 01-08-2018, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.