XLI Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Informacja o działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim za 2021 rok.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach za 2021 rok,
b) w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
c) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2023, 2024, 2025, 2026,
d) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
6. Wnioski Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Sesji.

 

Józef Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 21-06-2022

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.