Przebudowa drogi powiatowej Iwierzyce–Zgłobień – Rzeszów w m. Nockowa i Będzienica

Starostwo Powiatowe w Ropczycach realizuje inwestycję drogową w miejscowości Nockowa i Będzienica. Zadanie obejmuje przebudowę zatoki autobusowej oraz budowę zatoki autobusowej wraz z wyposażeniem w perony, budowę chodnika na odcinku zatoki na długości 45 m, budowę chodnika od zatoki do skrzyżowania z drogą gminną na długości 71m, szer. 1,5 m, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną oraz utwardzenie poboczy kruszywem, odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie, obsługę geodezyjną w trakcie wykonywania robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Wykonawcą robót jest Konsorcjum: LIDER PBO Infrastruktura S.A. z Kraśnika, PARTNER PBI WMB Sp. z o. o. z Sandomierza. Długość planowanej drogi do przebudowy  wynosi 2,6 km. Wartość robót wynosi 885 538 złotych.

Założeniem zadania inwestycyjnego jest poprawa warunków i komfortu ruchu drogowego, jak również bezpieczeństwa mieszkańców.

publikacja: 22-08-2016 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.