Dofinansowanie inwestycji powiatowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku, w których znalazła się inwestycja powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344 R Lubzina – Brzezówka w m. Lubzina”  zostanie dofinansowane w 60 %.  W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: przebudowa drogi na odcinku 1 070 m, poszerzenie jezdni do 6 m, budowa chodnika po lewej stronie na długości 435 m. Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszego jak i komunikacyjnego zostanie wybudowane przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1287 R Paszczyna-Lubzina. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a nawierzchnia chodnika z betonu kostki brukowej.

Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.DROGA

publikacja: 20-04-2020 , aktualizacja: 20-04-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.