W POWIECIE POWSTAJĄ KOLEJNE CHODNIKI

Starostwo Powiatowe w Ropczycach informuje, że obecnie na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego realizowane są  kolejne inwestycje drogowe.

W październiku rozpoczęły się prace przy budowie 246 m chodnika w miejscowości Krzywa wzdłuż drogi powiatowej Nr 1332R Cierpisz – Krzywa – Olchowa, który jest kontynuacją do już istniejącego. Prace zakładają również wykonanie rowu krytego i poszerzenia jezdni. Budowa realizowana jest przy wsparciu finansowym Gminy Sędziszów Małopolski, które wynosi 120 000 zł. Ruch drogowy w miejscu prac odbywa się bez utrudnień.

Obecnie trwają również prace w miejscowości Nawsie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie.  Inwestycja obejmuje budowę chodnika na długości ok. 390 m  jako kontynuację do już istniejącego, a także poszerzenie jezdni. Budowa realizowana jest przy wsparciu finansowym Gminy Wielopole Skrzyńskie, które wynosi 60 000 zł.  Ruch drogowy w miejscu prac odbywa się bez utrudnień.


W ostatnich dniach rozpoczęła się również przebudowa drogi powiatowej Nr 1359R ulicy Witosa w Ropczycach polegająca na budowie chodnika na długości 248m.  Inwestycja została dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej w  kwocie 159 000 zł.

publikacja: 29-10-2020 , aktualizacja: 29-10-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.