POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W POWIECIE

Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych oraz współpracy z samorządami gminnymi realizuje kolejne inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury drogowej w naszym powiecie.
Trwają prace przy budowie chodników w ciągu następujących dróg powiatowych
na terenie Gminy Ostrów oraz Sędziszów Małopolski:

  • Nr 1342R Sędziszów Małopolski - Zagorzyce - Wielopole Skrzyńskie

w miejscowości Zagorzyce na długość 330m; wartość zadania to 270 780,88 zł.

  • Nr 1286R Anastazów - Skrzyszów w miejscowości Skrzyszów na długości

ok. 172 m; wartość zadania to 122 892,87 zł

  • Nr 1225R Kosowy – Kamionka - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka na długości 114 m. Wartość zadania to 95 363,92 zł;
  • Nr 1329R Zdżary-Witkowice w miejscowości Zdżary na długości 141 m. Wartość inwestycji to 87 563,71 zł.

W najbliższym czasie Powiat przystąpi do realizacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1332R Cierpisz – Krzywa – Olchowa w miejscowości Krzywa
na długość 357m, wartość umowy z wykonawcą to 279 463,75 zł.

Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa realizowane są także następujące inwestycje mostowe:

  • Przebudowa mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m. Gnojnica wraz z dojazdami;
  • Przebudowa mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej Nr 1340R Bystrzyca – Nowa Wieś w m. Bystrzyca wraz z dojazdami.

Wartość inwestycji w Gnojnicy wynosi 1 650 174,52 zł, natomiast zadania w Bystrzycy 1 087 369,20 zł. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów realizacji tych inwestycji.
Poza przebudową obiektów mostowych, roboty obejmują także przebudowę nawierzchni na dojazdach do tych obiektów oraz budowę chodników. Dzięki realizacji tych prac poprawi się stan techniczny obiektów oraz zwiększy się ich nośność.

Powiat Ropczycko – Sędziszowski w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymał promesę na dofinansowanie w 2017 roku zadania pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów – Borek Wielki – Boreczek w miejscowości Borek Wielki w km 5+ 387”. Wartość robót to 355 866,65 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wynosi 227 391,00 zł. W efekcie realizacji zadania powstanie nowy w pełni funkcjonalny przepust stalowy z blachy falistej, przebudowana zostanie nawierzchnia na przepuście, chodnik oraz zamontowane poręcze ochronne.

Inwestycje te służą realizowanemu sukcesywnie zadaniu mającemu na celu poprawę stanu powiatowej infrastruktury drogowej, co de facto przekłada się na wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróżowania mieszkańców powiatu.


Informacja Wydział Dróg Powiatowych

publikacja: 25-08-2017 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.