Ruszyła kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego


Kwalifikacja wojskowa w 2016 roku na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się w dniach od 01 lutego do 02 marca.
Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 2.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
W roku bieżącym kwalifikacji wojskowej podlegają:

- 445 mężczyzn urodzonych w 1997 roku,

- 97 mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- kobiet urodzonych w latach 1992 – 1997 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Terminarz stawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin:

Mężczyźni:
Gmina Iwierzyce – w dniach 01-03 lutego 2016r.
Gmina Ostrów– w dniach 04-05 lutego 2016r.
Gmina Ropczyce – w dniach 08-16 lutego 2016r.
Gmina Sędziszów Młp. – w dniach 17-25 lutego 2016r.
Gmina Wielopole Skrzyńskie – w dniach 26 lutego- 01 marca 2016r.

Kobiety z terenu powiatu w dniu 02 marca 2016r.

publikacja: 01-02-2016 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.