XV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Informacja o sytuacji powiatu w odniesieniu do restrukturyzacji PBS w Sanoku.

4.Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

b) w sprawie: rozpatrzenia petycji,

c) w sprawie: realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

d) w sprawie: realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

e) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

7. Wnioski Radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

 

JÓZEF ROJEK

publikacja: 22-01-2020 , aktualizacja: 22-01-2020

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.