Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 tematem konferencji

W dniu 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch
z udziałem przedstawicieli samorządów: Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, który reprezentowała Wicestarosta Pani Bernadeta Frysztak oraz Powiatu Rzeszowskiego reprezentowanego przez Wicestarostę Pana Marka Sitarza. Tematem spotkania była rekrutacja do do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
Na dzień 12.07.2019 r. wyniki rekrutacji w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski przedstawiają się następująco:
- licea wybrało 501 uczniów (240 w ubiegłym roku)
- szkoła branżowa w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - 54 uczniów
- technika wybrało 808 uczniów (425 w ubiegłym roku).
Najczęściej uczniowie wybierali kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik logistyk, technik żywienia
i usług gastronomicznych. Nowe kierunki to: technik teleinformatyk, technik urządzeń systemów energii odnawialnej. W SOSW ruszyła Szkoła Branżowa I stopnia - pracownik pomocniczy w gastronomii.
Zapraszamy do szkół Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

publikacja: 12-07-2019 , aktualizacja: 12-07-2019, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.