Coroczna kontrola lasów i akwenów wodnych pod kątem kłusownictwa i wnykarstwa

Coroczna kontrola lasów i akwenów wodnych pod kątem kłusownictwa i wnykarstwa

4 lutego 2016 r. na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego odbyła się coroczna kontrola lasów i akwenów wodnych pod kątem kłusownictwa i wnykarstwa. Skontrolowano lasy położone w gminie Ropczyce, Ostrów i Sędziszów Małopolski.

Kontrola została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach. W akcji uczestniczyli przedstawiciele Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, Polskiego Związku Wędkarskiego, Kół Łowieckich, Straży Leśnej, policjanci z Komendy Powiatowej w Ropczycach oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Powiatowym koordynatorem akcji był Pan Alfred Kułak - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Głównym założeniem akcji było ujawnienie miejsc narażonych na działalność kłusowniczą, szczególnie obszarów nielegalnego pozyskania zwierzyny za pomocą wnyków. Efektem podjętych działań było wykrycie i zdjęcie ponad 40 szt. różnego rodzaju urządzeń kłusowniczych wykonanych z drutu i linek stalowych oraz uwolnienie z zaciśniętej pętli zająca.
Po przeprowadzeniu akcji nasuwa się pytanie co dalej robić ?
Z jakich względów ludzie zakładają wnyki i niszczą populacje dzikich zwierząt ?
Kłusownictwo w lasach to niestety bardzo powszechny problem o dużym natężeniu. Praktyka wskazuje na lokalny charakter występowania, często jest to forma „tradycji” przekazywana z ojca na syna. Należy pamiętać, że jeden wnykarz potrafi pozostawić po sobie kilka-kilkadziesiąt wnyków, które znajduje się często po jakimś czasie, w związku z tym należy systematycznie przeszukiwać tereny zagrożone wnykarstwem. Pułapki zastawiane przez kłusowników są bardzo brutalnym sposobem na pozbawianie zwierząt życia. Zwierzyna, wpadając w pułapkę dusi się bądź umiera wiele dni w ogromnych męczarniach.
Planowane jest prewencyjne powtórzenie kontroli z udziałem służb mundurowych w celu całkowitego zminimalizowania i wyeliminowania zjawiska kłusownictwa na terenie „Naszego” powiatu. Każdy znaleziony wnyk to szansa na przeżycie zwierzyny.

publikacja: 09-02-2016 , aktualizacja: 09-02-2016, autor: Mateusz Kiebała

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.