XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:
3.1. w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
3.2. w sprawie przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.
3.3. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rzeszowskim w przedmiocie powierzenia Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Powiatu Rzeszowskiego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim.
3.4. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2019, 2020, 2021, 2022.
3.5. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
3.6. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/274/2018 z dnia 16 maja 2018 roku.
3.7. w sprawie udzielenia przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawy różne.
7. Przerwa 11:45-13:00 (w przerwie Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach)
8. 13:00- ciąg dalszy sesji po przerwie (Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach):
- 20 lat Samorządu Powiatowego w kontekście 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości- (rys historyczny)
-Wręczenie odznaczeń
-Wystąpienie Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
-Wystąpienia zaproszonych gości
-Część artystyczna
9. Zamknięcie Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO
JÓZEF ROJEK

publikacja: 20-06-2018 , aktualizacja: 20-06-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.