XL Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

31 maja br. miała miejsce XL Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Podczas sesji Starosta szczegółowo przedstawił Raport o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok, który był podstawą do udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Przeprowadzono debatę absolutoryjną nad: sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za ubiegły rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Skarbnik Powiatu odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2021 rok oraz pozytywna opinię w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Uchwała w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok została przyjęta. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na czele ze Starostą Powiatu zostało przyznane.

publikacja: 01-06-2022 , aktualizacja: 01-06-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.