Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś na długości 550 m - odbiór końcowy.

W piątek, 2 lipca 2021 r. odbył się oficjalny odbiór inwestycji realizowanej w ostatnim czasie pod nadzorem Wydziału Dróg Powiatowych pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś na długości 550 m". W ramach inwestycji wykonano przebudowę nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 6,0 m z dostosowaniem się do istniejącego chodnika, przebudowę zatoki autobusowej, przebudowę zjazdów, utwardzenie pobocza, wymianę części przelotowej przepustu Ø 800, regulację odwodnienia jezdni oraz oczyszczenie istniejących rowów.

Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego była firma Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Wartość umowy wyniosła 733 960,36 zł brutto.

publikacja: 05-07-2021 , aktualizacja: 05-07-2021, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.