XXX Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

10 września 2021 r. (piątek) o godz.13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

W porządku obrad znalazły się m.in.: rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XXIV/173/2021 z dnia 30 marca 2021r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2021 r., zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2022 oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Ponadto Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego nie wyraziła zgody na likwidację Filii Przychodni Rejonowej w Ropczycach przy ul. Armii Krajowej 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedmiotową likwidację został jednomyślnie odrzucony przez Organ Stanowiący Powiatu.

Na zakończenie Wicestarosta Powiatu – Pani Bernadeta Frysztak przedstawiła informację dotyczącą przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Starosta Powiatu – Pan Witold Darłak odczytał sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

publikacja: 13-09-2021 , autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.