Filia Urzędu Pracy w Sędziszowie Małopolskim już funkcjonuje!

Filia Urzędu Pracy w Sędziszowie Małopolskim już funkcjonuje!

Od 1 czerwca 2022 r. ponownie została uruchomiona Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Małopolskim, w nowej lokalizacji pod adresem Rynek 9, I piętro pok. nr 18 (budynek dawnej szkoły podstawowej nr 2) .

W Filii będzie można załatwić większość spraw związanych z działalnością Urzędu Pracy z zakresu obsługi klientów z terenu Miasta Sędziszowa Małopolskiego, Gminy Sędziszów Małopolski oraz Gminy Iwierzyce w szczególności:

  • rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy, weryfikacja dokumentów składanych w celu rejestracji oraz ustalanie statusu i uprawnień osób zarejestrowanych,
  • ustalanie dla bezrobotnego niezwłocznie po rejestracji profilu pomocy oznaczającego właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie,
  • wyznaczanie bezrobotnemu pierwszego terminu obowiązkowego zgłoszenia się do urzędu w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
  • obsługa informacyjna bezrobotnych i poszukujących pracy, udzielanie wyjaśnień i informacji o ich podstawowych prawach i obowiązkach w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd, w tym o zasadach rejestracji, zasadach potwierdzania gotowości do podjęcia pracy, przyznawania i wypłacania zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
  • wyznaczanie terminów i miejsc wypłaty świadczeń, udzielanie klientom informacji o realizowanych przez Urząd zadaniach, świadczonych usługach i instrumentach rynku pracy wg ustalonych profilów pomocy,
  • wydawanie zaświadczeń o statusie osób bezrobotnych, wysokości pobieranych świadczeń, podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu, i innych na wniosek klientów,
  • obsługa osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego,
  • wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym,
  • większość zadań z zakresu poradnictwa zawodowego – pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy, poradnictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, w tym: udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej.

 
Rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego odbywa się również pod numerami telefonu 17 740 71 13, 17 740 71 15

Osobista rejestracja możliwa jest w pok. 18 na I piętrze.

Godziny pracy Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Małopolskim: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

 

publikacja: 06-06-2022 , aktualizacja: 06-06-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.