2 maja - DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dzień flagi 2021

Sposób  eksponowania  flagi  lub  flag  Rzeczypospolitej  Polskiej w otoczeniu innych flag, określa tzw. etykieta flagowa, wynikająca z ceremoniału określonego zasadami protokołu dyplomatycznego.

Ogólną wskazówką do postępowania z symbolami Rzeczypospolitej Polskiej – w tym z flagą państwową – jest otaczanie jej  czcią  i szacunkiem - zarówno, gdy wywiesza się ją lub zdejmuje, jak i podczas przechowywania, gdy nie jest eksponowana.  Jest to  ustawowe  prawo  i obowiązek każdego  obywatela  RP  jak również wszystkich organów  państwowych, instytucji i organizacji. Miejsce umieszczenia flagi powinno być honorowe, nieujmujące jej godności oraz zapewniające jej dobrą widoczność.

Należy pamiętać, aby wywieszana  lub  podnoszona  flaga  była  czysta  i nie postrzępiona,  a jej barwy nie były wyblakłe. Na otwartym powietrzu flaga powinna być eksponowana od świtu do zachodu słońca. Jeśli ma pozostać  na  maszcie dłużej,  koniecznie  musi  być  odpowiednio podświetlona. Nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnej i przy wyjątkowo silnym wietrze. Flaga nie może dotykać podłogi, ziemi, bruku lub wody. Nie umieszcza się na niej żadnych dodatkowych napisów i żadnego rodzaju rysunków. Jedynym godnym sposobem likwidacji zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie. Flagi związane z wyjątkowymi wydarzeniami przekazuje się do muzeum.

Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”  są  najważniejszymi  symbolami  Rzeczypospolitej  Polskiej. Nasza flaga państwowa jest dla Polaków nie tylko symbolem Ojczyzny,  ale  też  naszej  historii,  dumy  narodowej  i ciągłości państwa. Dlatego też pogłębiona świadomość o obchodzeniu się  z tym  symbolem  powinna  stanowić  jeden  z elementów obowiązkowego wychowania obywatelskiego.

Więcej informacji zawiera opracowanie Etykiety Flagowej z 19 października 2009 dra Dobromira Dziewulaka – specjalisty ds. międzynarodowych w Biurze Analiz Sejmowych, a także U S T A W A  z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

publikacja: 30-04-2021 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.