XXXIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XXIV/173/2021 z dnia 30 marca 2021 r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2021 r.,
b) w sprawie: zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Rudzie,
c) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek położonych w obrębie Ropczyce - Witkowice będących własnością Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
d) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń biurowych
w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach,
e) w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
f) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2022 rok,
g) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,
h) w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko
- Sędziszowskiego na 2022 rok.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
6. Wnioski Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.


Józef Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 02-12-2021 , aktualizacja: 02-12-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.