Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

W dniu 7 marca 2019r. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach z inicjatywy Podkarpackiego Kuratora Oświaty  odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowych przepisów prawa oświatowego związanych ze szkolnictwem zawodowym. W spotkaniu wzięli udział Podkarpacki Wicekurator Oświaty Pan Stanisław Fundakowski, starszy wizytator KO w Rzeszowie Pani Beata Streb, Radca Prawny KO w Rzeszowie Pani Magdalena Tobiasz, Członek Rady Dyrektorów przy MEN Pan Adam Tomaszewski, Dyrektor PUP w Ropczycach Pan Jacek Posłuszny,  dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami oraz przedstawiciele firm współpracujących ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego.

Spotkanie zostało zorganizowane wraz z powiatem strzyżowskim, który reprezentował  Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego Pan Tomasz Garncarski oraz Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pani Maria Koś. Starostwo Powiatowe w Ropczycach reprezentowała Wicestarosta Powiatu Pani Bernadeta Frysztak, Etatowy Członek Zarządu Pan Andrzej Bączkowski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Marta Różańska.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące zmian w szkolnictwie zawodowym, wynikające z wdrożenia II etapu reformy edukacji. W dalszej części  omówiono ewidencję szkół i placówek niepublicznych, rekrutację do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 a także doradztwo metodyczne.

Podczas przerwy zgromadzeni mogli obejrzeć  budynek Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach.

publikacja: 08-03-2019 , aktualizacja: 08-03-2019, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.