I Powiatowy Konkurs Plastyczny - „Wielopolszczyzna Tadeusza Kantora – Ocalić od zapomnienia”

Starostwo Powiatowe w Ropczycach zaprasza do udziału w I Powiatowym Konkursie Plastycznym - „Wielopolszczyzna Tadeusza Kantora – Ocalić od zapomnienia” pod honorowym patronatem Wicestarosty Powiatu Bernadety Frysztak.
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice,
- temat pracy: życie i twórczość artystyczna Tadeusza Kantora,
- prace przekazane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi, własnymi, wcześniej niepublikowanymi,
- każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu,
- każdy z uczestników powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko, klasa, i nazwa szkoły,
- pracę konkursowe należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (pok.319), 39-100 Ropczyce, ul Konopnickiej 5 z dopiskiem I Powiatowy Konkurs Plastyczny – „ Wielopolszczyzna Tadeusza Kantora – Ocalić od zapomnienia” do dnia 20 października 2015 roku.

publikacja: 11-09-2015 , aktualizacja: 11-09-2015, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.