XIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

XIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2019r. (piętek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5,I piętro, sala nr 228).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,

b) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.,

c) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Ropczycach,

d) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Ropczycach,

e) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Ropczycach,

f) w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Sędziszowie Młp.,

g) w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 6 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach,

h) w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,

i)  w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

j) w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2019r. i 2020r.,

k) w sprawie: zmiany uchwały własnej V/30/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2019 r.

l) w sprawie: powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi,

m) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,

n) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020,

o) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020,

p) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020 na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną,

r) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

5. Apel w sprawie: przyjęcia stanowiska dot. aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Podkarpackiego.

6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

7. Wnioski Radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji

 

Józef  Rojek

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 28-11-2019 , aktualizacja: 28-11-2019

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.