XXVIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Informacja o stanie służby i ochrony zdrowia za 2020 rok.
4.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2020 rok,
b) w sprawie:określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania
w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,dla którego organem założycielskim jest Powiat Ropczycko - Sędziszowski.
5.Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie:wyrażenia negatywnego stanowiska dot. utworzenia miejsca parkingowego ,o którym mowa w art. 24a ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (t.j.Dz.U. Z 2021 r. poz.779 z późn.zm.)
6.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
7.Wnioski Radnych.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie sesji.

 
Józef Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 09-06-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.