Spotkanie informacyjne w sprawie projektu „MŁODZI-AKTYWNI-PRACUJĄCY"

13 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach, pokój 228, I pietro o godz. 12:30 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie projektu „MŁODZI-AKTYWNI-PRACUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko- sędziszowskiego”.

Cel projektu: Poprawa sytuacji na rynku pracy 60 osób w wieku 18-29 lat z grupy NEET, pozostających bez zatrudnienia, biernych zawodowo oraz bezrobotnych z terenu powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu tj. od 26 lutego 2017 r. do 25 sierpnia 2019 r.

Warunki udziału:  Uczestnikiem projektu może być osoba należąca do grupy NEET, która spełnia łącznie następujące kryteria formalne:

Zamieszkuje na terenie powiatu kolbuszowskiego lub ropczycko-sędziszowskiego (wg Kodeksu Cywilnego)
Jest w przedziale wiekowym 18-29 lat (tj. ukończył/a 18 rok życia i nie ukończył/a 30 roku życia – wiek Uczestników Projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie)
- Jest osobą bierną zawodowo tj. nie pracuje, nie poszukuje pracy oraz nie jest zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy
      LUB

- Jest osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy tj. deklaruje, że pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia

4. Nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym) nie szkoli się (nie brała udziału w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych minimum w okresie ostatnich 4 tygodni).


Wsparcie w ramach projektu

Aktywizacja społeczno-zawodowa:

Opracowanie Indywidualnych Planów Działania, uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości Uczestników projektu (w tym potrzeb osób niepełnosprawnych):
- Indywidualne wsparcie Doradcy Zawodowego
- Indywidualne wsparcie Psychologa
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
Szkolenia / kursy zawodowe – z egzaminem końcowym i certyfikatami potwierdzającymi nabyte kwalifikacje
Monitorowanie oraz pomoc przy wdrażaniu Indywidualnego Planu Działania:
- Indywidualne wsparcie Psychologa
- Indywidualne wsparcie Animatora
Staże:
- 4-ro miesięczne
- 6-cio miesięczne
Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy
 

Wsparcie towarzyszące:

Materiały szkoleniowe
Nowoczesne zaplecze techniczno-dydaktyczne
Ciepły posiłek podczas zajęć grupowych
Zwrot kosztów dojazdu

Przyjmowanie dokumentów:

ul.Jana Pawła II 8, 36 – 100 Kolbuszowa, tel. 17 227 02 58

oraz

ul.Fabryczna 6B, 39 – 120 Sędziszów Małopolski, tel. 570 416 602

 

Lider projektu:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

ul.Jana Pawła II 8

36 – 100 Kolbuszowa

 

publikacja: 06-04-2018 , aktualizacja: 06-04-2018, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.