Powiatowe ćwiczenia obronne

15 września br. odbyły się powiatowe ćwiczenia związane z obroną cywilną, które odbyły się na terenie Sędziszowa Młp. W szkoleniu brali udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Gminy Iwierzyce i Sędziszowa Młp., funkcjonariusze policji,  Państwowa Straż Pożarna, jak również Ochotnicza Straż Pożarna z Krzywej i Będziemyśla, Formacja Obrony Cywilnej z Gminy Sędziszowa i Iwierzyc. Tematem ćwiczeń była realizacja zadań związanych z ochroną ludności w okresie „W”- alarmowanie, ewakuacja oraz udzielenie pomocy poszkodowanej ludności z rejonu zagrożenia.

Głównym celem szkoleniowym ćwiczeń było przygotowanie kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. oraz Urzędu Gminy w Iwierzycach do realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, ponadto sprawdzenie:

- Systemu obiegu informacji pomiędzy elementami systemu ochrony ludności,

- Przyjętych rozwiązań realizacji zadań wynikających z planów obrony cywilnej i planów zarządzania kryzysowego,

- Systemów łączności i alarmowania,

- Praktycznego działania Formacji Obrony Cywilnej zgodnie z ich zadaniem i przeznaczeniem przy współudziale jednostek PSP, Policji, służb ratowniczych.

Podczas powiatowych  ćwiczeń obrony cywilnej przyjęto scenariusz zagrożenia wojennego oraz wprowadzenia stanu wojennego.

Szkolenie rozpoczęło się od części teoretycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., gdzie Zespól Kierowania wypracowywał decyzję dla Szefa Obrony Cywilnej w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego oraz ogłoszenia alarmu o zagrożeniu z powietrza. W ramach zajęć praktycznych przeprowadzono ewakuację budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.  

W kolejnym etapie ćwiczący przenieśli się na teren stadionu Lechii, gdzie wyprowadzono poszkodowanych z hotelu, który uległ zbombardowaniu. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli teren, zastępy Straży dogaszały pożar rozprzestrzeniający się wokół budynku. Po zakończonej akcji gaśniczej Formacja Obrony Cywilnej przy wsparciu ratowników medycznych   udzielała pomocy rannym.

Szkolenie miało na celu podkreślenie wagi wagi współpracy Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Formacji Obrony Cywilnej, Funkcjonariuszy Policji, Służb Medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w prowadzeniu akcji ratowniczych.

 

Oprac. Referat do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

publikacja: 16-09-2016 , aktualizacja: 26-09-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.