INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Starosta Ropczycko – Sędziszowski w Ropczycach informuje, że w dniu 27.02.2017 r. na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5 został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działki ewidencyjne nr, nr: 3380/28 o pow. 0,0174 ha, 3380/29 o pow. 0,0106 ha, 3380/30 o pow. 0,0157 ha, 3380/31 o pow. 0,0240 ha, 3380/32 o pow. 0,0167 ha, 3380/34 o pow. 0,0163 ha położone w Wielopolu Skrz. przeznaczone  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

 

                                                                          S T A R O S T A

                                                                            Witold Darłak

 

publikacja: 28-02-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.