XXXVII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach z rocznej działalności Komendy Powiatowej Policji. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim w 2021 roku.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2022 r.,
b) w sprawie: określenia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka oraz podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej,
c) w sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim.
6. Rezolucja w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę.
7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
8. Wnioski Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.

 

Józef Rojek
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 02-03-2022 , aktualizacja: 02-03-2022

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.